Hội phụ huynh

TRƯỜNG THPT YÊN DŨNG SỐ 3         
BAN ĐẠI DIỆN CMHS NHÀ TRƯỜNG VÀ CÁC LỚP
 Năm học 2016-2017
I. Ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường:
TT Họ và tên PHHS lớp Chức vụ Là bố (mẹ)HS Địa chỉ Số điện thoại
1 Nguyễn Khắc Hưng 12A2   Nguyễn Khắc Đức Việt Thắng- Đồng Phúc 0987 420 844
2 Lương Văn Vỹ 11A1   Lương Đức Long Đồng Phúc 0986 142 788
3 Kim Văn Cường 11A2   Kim Văn Biên Hồng Giang- Đức Giang 0982 816 895
4 Phạm Văn Minh 12A2   Phạm Thị Nguyệt Hồng Giang- Đức Giang 0964 932 224
5 Nguyễn Thanh Đáng 10A3   Nguyễn T.Kỳ Duyên Thanh Vân- Đức Giang 01652137688
             
II.Ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp:
1. Khối 10
TT Họ và tên Lớp - GVCN Chức vụ Là bố (mẹ)HS Địa chỉ Số điện thoại
1 Trịnh Xuân Trường 10A1
Thày Tiến
Trưởng ban Trịnh Quốc Trọng T.Thượng- Đồng Việt 0977 019 360
Phan Văn Thanh Phó ban Phan Văn Trung Tiến Dũng 0915 837 533
Nguyễn T.T Hương Ủy viên Trần Tuấn Anh Đồng Việt 0974 635 878
2 Nguyễn Văn Thao 10A2
Thày Nhiệm
Trưởng ban Nguyễn T.Diệu Linh Tân Tiến- Tiến Dũng 0949 821 386
Nguyễn Thị Hoa Phó ban Trần Đức Huỳnh X.Huyện- Tiến Dũng 0167 365 6412
Đàm Thị Vải Ủy viên Lưu Việt Anh T.Đông –Cảnh Thụy 0163 319 9394
3 Nguyễn Thanh Đáng 10A3
Cô Phượng
Trưởng ban Nguyễn T.Kỳ Duyên Thanh Vân- Đức Giang 01652137688
Đặng Đình Khoa Phó ban Đặng Thị Nguyệt T.Bẩy - Cảnh Thụy 0945602047
Phạm Văn Quang Ủy viên Phạm Thị Quyên Bắc Sơn- Đồng Phúc 0985855038
4 Nguyễn Ngọc Hanh 10A4
Thày Tân
Trưởng ban Nguyễn Ngọc Huyền Đồng Nhân- Đồng Phúc 0166 870 2926
Nguyễn Văn Cường Phó ban Nguyễn Thị Hạnh Thanh Vân- Đức Giang 01674059873
Vũ Thị Chuyên Ủy viên Nguyễn T.Hồng Nhung Đông Thắng- Tiến Dũng 01643154677
5 Nguyễn Văn Hay 10A5
Cô Tùng
Trưởng ban Nguyễn T.Hoài Linh X.Bắc – Đồng Việt 0698524426
Dương Văn Hoạch Phó ban Dương V. Trường Nam Tiến Dũng 0988203561
Nguyễn Quang Trung Ủy viên Nguyễn T.Hà Giang X.Thượng- Đồng Việt 0984148065
6 Phạm Văn  Đông 10A6
Cô Thảo
Trưởng ban Phạm Văn Mai Tân Độ- Tân Liễu 0167592410
Đỗ Minh Hùng Phó ban Đỗ Minh Kiên X.Đông –Cảnh Thụy 0971272878
Nguyễn Thị Thùy Ủy viên Nguyễn Văn Sâm Tiên La- Đức Giang 01656110361
7 Nguyễn Khắc Phụ 10A7
Thày Thiện
Trưởng ban Nguyễn Khắc Thông Việt Thắng- Đồng Phúc 0984243447
Nguyễn Thị Phương Phó ban Nguyễn Văn Trung Đống Cao- Tư Mại 01679454792
Hoàng Thị Hiền Ủy viên Trần Tuấn Anh Thắng Cương 0977158962
8 Nguyễn Văn Tường 10A8
Cô Yên
Trưởng ban Nguyễn Văn Tuấn Đống Cao - Tư Mại 0915904699
Nguyễn Thị Duyên Phó ban Vũ Hoàng Hải Hồng Giang - Đức Giang 0987373188
Trần Quốc Đại Ủy viên Trần T.Lan Quỳnh Thôn Bến - Đồng Việt 01695434086
9 Nguyễn Văn Tưởng 10A9
Cô Son
Trưởng ban      
Đỗ Thị Lý Phó ban   X.Chùa- Tiến Dũng  
Nguyễn Thị Nam Ủy viên   Tiểu khu 4 - TT Neo  
10 Lê Hồng Lương 10A10
Cô Thủy(H)
Trưởng ban Lê Thị Triều Nam Sơn- Đồng Phúc 01638698867
Nguyễn Giang Bằng (bà) Phó ban Đỗ T.Khánh Huyền Thôn Chùa - Tiến Dũng 01682744539
         
2. Khối 11
TT Họ và tên Lớp - GVCN Chức vụ Là bố (mẹ)HS Địa chỉ Số điện thoại
1 Lương Văn Vỹ 11A1
Thày Hải
Trưởng ban Lương Đức Long Cao Đồng - Đồng Phúc 0986142788
Lưu Văn Từ Phó ban Lưu Thiện Nhân Thôn Nhất - Cảnh Thụy 0947110963
Nguyễn Thị Thái Ủy viên Lưu Văn Việt Hồng Giang - Đức Giang 0987185972
2 Lưu Văn Huy 11A2
Cô Tình
Trưởng ban Lưu Văn Tuấn Thôn Đông - Cảnh Thụy 0974282621
Kim Văn Cường Phó ban Kim Văn Biên Hồng Giang - Đức Giang 0982816895
Trần Văn Ba Ủy viên Trần Thị Huyền Việt Thắng - Đồng Phúc 0982506256
3 Nguyễn Văn Hiển 11A3
Cô Hương
Trưởng ban Nguyễn Văn Hậu Ninh Xuyên - Tiến Dũng 01648989869
Nguyễn Đức Tuấn Phó ban Nguyễn Đức Linh Đông Thắng - Tiến Dũng 0912588287
Ong Thị Khiếm Ủy viên Vũ Thị Trang Thôn Bảy – Cảnh Thụy 01658168913
4 Nguyễn Văn Dục 11A4
Cô Bình
Trưởng ban Nguyễn Linh A Phương Hồng Giang - Đức Giang 01649988968
Nguyễn Văn Khoát Phó ban Nguyễn Văn Hiếu Đồng Nhân - Đồng Phúc 0973394798
Nguyễn Văn Thắm Ủy viên Nguyễn Thị Nga Ao gạo - Cảnh Thụy 01666609266
5 Vũ Thị Bình 11A5
Cô Hạnh
Trưởng ban Vũ Văn Mạnh Thôn Nhất - Cảnh Thụy 0962871280
Phan Thị Hà Phó ban Lê Thị Ngọc Thôn Bắc - Đồng Việt 01692488715
Nguyễn Văn Viên Ủy viên Nguyễn Thị Ngát Cầu Thượng - Đức Giang 01657842188
6 Lê Văn Quốc 11A6
Cô Liễu
Trưởng ban Lê Hải Chung Cống Đỉa- Đồng Việt 0975396066
Vũ Thị Yến Phó ban Lưu Tuấn An Thôn Đông - Cảnh Thụy 0979746438
Cao Văn Thành Ủy viên Nguyễn Văn Thịnh Đồng Nhân- Đồng Phúc 0972031024
7 Nguyễn Văn Ngợi 11A7
Thày Quang
Trưởng ban Nguyễn Văn Tôn Việt Thắng- Đồng Phúc 01672379956
Nguyễn Văn Đạt Phó ban Nguyễn T.Hồng Vân Hồng Giang- Đức Giang 0916353628
Vi Văn Khúc Ủy viên Vi Thị Hoa Đông Thắng- Tiến Dũng 01686774549
8 Nguyễn Văn Đức 11A8
Cô Nga
Trưởng ban Nguyễn T.Ngọc Anh Ninh Xuyên - Tiến Dũng 0973675315
Nguyễn Thị Hẹn Phó ban Bùi Văn Nghìn Bắc Sơn- Đồng Phúc 01658556498
Nguyễn Thị Chinh Ủy viên Nguyễn Văn Tùng Việt Thắng- Đồng Phúc 01626479851
9 Nguyễn Văn Minh 11A9
Cô Minh(T)
Trưởng ban Nguyễn Thành Công Ninh Xuyên - Tiến Dũng 0977331856
Nguyễn Thị Lụa Phó ban Hà Thị Lan Hồng Giang - Đức Giang 01646520428
Nguyễn Thị Yến Ủy viên Lưu Thị Kim Ngân Thôn Đông - Cảnh Thụy 01645660712
10 Nguyễn Thị Thái 11A10
Thày Quyết
Trưởng ban Lưu Xuân Khôi Tư Mại - Tư Mại 0977291483
Hoàng Hải Yến Phó ban Hoàng Thanh Phương Thôn Bảy - Cảnh Thụy 0942567271
         
3. Khối 12
TT Họ và tên Lớp - GVCN Chức vụ Là bố (mẹ)HS Địa chỉ Số điện thoại
1 Nguyễn Khắc Cao 12A1
Thày Duẩn
Trưởng ban Nguyễn Thị Hằng Việt Thắng - Đồng Phúc 01688278135
Đặng Đình Quân Phó ban Đặng Đình Tấn Thôn Tây - Cảnh Thụy 0974831517
Nguyễn Văn Toàn Ủy viên Nguyễn Thị Quyên Thôn Bến - Đức Giang 01695982036
2 Nguyễn Khắc Hưng 12A2
Thày Thưởng
Trưởng ban Nguyễn Khắc Đức Việt Thắng- Đồng Phúc 0987420844
Phạm Thị Hồng Phó ban Nguyễn Đức Quý Tiểu khu 4 - TT Neo 0944550828
Phạm Văn Minh Ủy viên Phạm Thị Nguyệt Hồng Giang - Đức Giang 0964932224
3 Ong Khắc Tiến  12A3
Cô Huyền
Trưởng ban Ong Thị Nhung Tiểu khu 4 - TT Neo 0985102602
Nguyễn Thị Thực Phó ban Nguyễn văn Thắng Hồng Giang - Đức Giang 0969523621
Ngụy Thị Lợi Ủy viên Ngụy Tôn Hùng Bắc Am - Tư Mại 01698144301
4 Phạm Văn Ngọc 12A4
Cô Huệ
Trưởng ban Phạm Thị Bích Hồng Giang - Đức Giang 0987885388
Nguyễn Thị Hoa Phó ban Nguyễn Đình Phú Hồng Giang - Đức Giang 01679454706
Lưu Thị Hương Ủy viên Đàm T.Hoài Lam Thôn Nhất - Cảnh Thụy 0987643282
5 Trần Quốc Đại 12A5
Cô ThủyV
Trưởng ban Trần Văn Kim Cương Thôn Bến - Đồng Việt 01695434086
Vũ Trí Toàn Phó ban Vũ Trí Ngọc Đông Thắng - Tiến Dũng 0967582186
Nguyễn Thị Na Ủy viên Đỗ Ngọc Nam Thuận Lí - Tiến Dũng 01699865298
6 Đào Văn Lương 12A6
Thày Dưỡng
Trưởng ban Đào Tùng Linh Thôn Hạ - Đức Giang 01659837929
Phạm Thị Loan Phó ban Nguyễn Thị Phương Thanh Vân - Đức Giang 01646027228
Nguyễn Đình Hảo Ủy viên Nguyễn Đình Hải Ninh Xuyên - Tiến Dũng 0985821665
7 Nguyễn Thị Hà 12A7
Cô Hà(Sử)
Trưởng ban Nguyễn Thị Diễm Đồng Nhân- Đồng Phúc 01634440955
Dương Thị Quyên Phó ban Trần Thị Hiền Trại Núi- Tiến Dũng 0984263571
Trần Thị Mai Ủy viên Nguyễn Văn Hiếu Đồng Nhân- Đồng Phúc 01659902933
8 Nguyễn Xuân Tiến 12A8
Cô Minh(Sử)
Trưởng ban Nguyễn xuân Hoàng T.Đường- Đức Giang 0982438060
Nguyễn Trí Sơn Phó ban Nguyễn Đức Thế Đống Cao- Tư Mại 01662197376
Nguyễn Thị Nhung Ủy viên Nguyễn Xuân Tiến Biền Đông- Cảnh Thụy 01695747429
9 Nguyễn Văn Chức 12A9
Cô Hoài
Trưởng ban Nguyễn Văn Trung Nam Sơn- Đồng Phúc 0169237351
Trần Thị Hồng Phó ban Lê Văn Đức Thôn Bắc - Đồng Việt 01626867112
Hoàng Thị Xiêm Ủy viên Nguyễn Thế Chiến Hưng Thịnh - Tư Mại 01664072562
10 Lưu Xuân Phan 12A10
Thày Quyền
Trưởng ban Lưu Hiền Anh Việt Thắng - Đồng Phúc 01663830255
Hồ Văn Quy Phó ban Hồ Văn Sơn Thôn Đường - Đức Giang 01645398174
Hồ Thị Hạnh Ủy viên Lê Văn Hiếu Thôn Bắc - Đồng Việt 0983787588
             
          HIỆU TRƯỞNG  
Top
Powered by Itplusvn.com