TỔNG HƠP KẾT QUẢ THI ĐUA TUẦN 6 NĂM HỌC 2016 - 2017

Ngày đăng tin: 15:21:44 - 05/10/2016 - Số lần xem: 1044
ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH 
ĐOÀN TRƯỜNG THPT YÊN DŨNG SỐ 3 
TỔNG HƠP KẾT QUẢ THI ĐUA NĂM HỌC 2016 - 2017
Tuần 4 tháng 9 Từ ngày: 26/9 đến 01/10/2016 Tuần học chính thức: 6
STT Lớp  ĐCĐ Điểm  Tổng  Xếp  GV CN  Nghỉ học  Hiện tượng chính
( Đoàn Trường đánh giá)
CO DO LOP
Trừ  TT CM VM Tổng  CóP
1 12A1 100 0.5 99.50 4            
2 12A2 99.9 0 99.90 1            
3 12A3 99.5 0 99.50 4            
4 12A4 99.4 0 99.40 6            
5 12A5 96.6 0.33 96.27 27            
6 12A6 99.3 0.75 98.55 15            
7 12A7 99.7 1.08 98.62 14            
8 12A8 98.2 1.83 96.37 26            
9 12A9 98.8 0.42 98.38 16            
10 12A10 97.5 0.67 96.83 23            
11 11A1 99.9 0.25 99.65 2            
12 11A2 99.53 0.5 99.03 10            
13 11A3 99.7 0.5 99.20 7            
14 11A4 99.6 0 99.60 3            
15 11A5 99.25 1.5 97.75 20            
16 11A6 98 1.33 96.67 25            
17 11A7 99.2 0 99.20 7            
18 11A8 99.6 0.5 99.10 9            
19 11A9 96.25 0.83 95.42 29            
20 11A10 99.1 0.42 98.68 12            
21 10A1 98.8 0.67 98.13 19            
22 10A2 97.8 1.75 96.05 28            
23 10A3 99.1 0.25 98.85 11            
24 10A4 99 0.75 98.25 18            
25 10A5 98.2 1.17 97.03 21            
26 10A6 95.2 1.75 93.45 30            
27 10A7 98 1 97.00 22            
28 10A8 97.2 0.5 96.70 24            
29 10A9 98.87 0.58 98.29 17            
30 10A10 98.65 0 98.65 13            

Các tin khác
Top
Powered by Itplusvn.com