KẾT QUẢ XẾP LOẠI THI ĐUA TUẦN HỌC THỨ 07

Ngày đăng tin: 21:09:12 - 14/10/2016 - Số lần xem: 855
ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH 
ĐOÀN TRƯỜNG THPT YÊN DŨNG SỐ 3 
TỔNG HƠP KẾT QUẢ THI ĐUA NĂM HỌC 2016 - 2017
Tuần 1 tháng 10 Từ ngày: 03/10 đến 08/10/2016 Tuần học chính thức: 07
STT Lớp  ĐCĐ Điểm  Tổng  Xếp  GV CN  Nghỉ học  Hiện tượng chính( Đoàn Trường đánh giá) CO DO LOP
Trừ  TT CM VM Tổng  CóP
1 12A1 99.83 0 99.83 1            
2 12A2 99.3 0.42 98.88 8            
3 12A3 99.8 0.58 99.22 6            
4 12A4 99.85 0.25 99.60 3            
5 12A5 99 1 98.00 15            
6 12A6 99.65 0 99.65 2            
7 12A7 99.65 0.08 99.57 4            
8 12A8 98.65 1.67 96.98 18            
9 12A9 99.35 2 97.35 17            
10 12A10 98.55 2 96.55 21            
11 11a1 99.05 0.5 98.55 11            
12 11a2 99.08 0.83 98.25 13            
13 11a3 99.7 0.83 98.87 9            
14 11a4 99.3 0.5 98.80 10            
15 11a5 98.9 0.58 98.32 12            
16 11a6 97.8 1.75 96.05 23            
17 11a7 98.6 0.83 97.77 16            
18 11a8 99.1 2.9 96.18 22            
19 11a9 98.015 2.75 95.27 24            
20 11a10 98.7 1.75 96.95 19            
21 10a1 99.65 0.67 98.98 7            
22 10a2 96.25 1.92 94.33 27            
23 10a3 99.8 0.42 99.38 5            
24 10a4 98.83 0.58 98.25 13            
25 10a5 0 1 -1.00 30            
26 10a6 95.7 2.17 93.53 29            
27 10a7 97.1 2 95.10 25            
28 10a8 97.16 3 94.16 28            
29 10a9 98 1.33 96.67 20            
30 10a10 96.25 1.25 95.00 26            

Các tin khác
Top
Powered by Itplusvn.com