LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 08

Ngày đăng tin: 22:11:55 - 15/10/2017 - Số lần xem: 2289
Từ ngày 16 đến ngày 21 tháng 10 năm 2017 Lớp trực ban: 12A7

1. Công tác chuyên môn

- Kiểm tra 45 phút các môn Toán 12; Địa 12; Sử 12, Hoá 11, Hoá 10; kiểm tra vào buổi sáng thứ 7 (theo TKB). Danh sách giáo viên coi kiểm tra (đính kèm Kế hoạch này). BGH yêu cầu các tổ/nhóm chuyên môn duyệt đề và gửi đề theo đúng thời gian quy định, chịu trách nhiệm về tính bảo mật của đề, chất lượng đề. (Ngày 17/10/2017 tổ trưởng gửi đề vào địa chỉ dethiquocgia2017@gmail.com.)

- Tổ chức xét duyệt dự án KHKT cấp cơ sở, tiết 2, tiết 3 ngày 16/10/2017. Địa điểm phòng Hội đồng. Thành phần Hội đồng có danh sách đã gửi trên hòm thư điện tử. BGH yêu cầu giáo viên hướng dẫn học sinh làm dự án KHKT viết tóm tắt thuyết minh trình bày trước hội đồng xét duyệt không quá 10 phút.

- Tổ chức Hội nghị về công tác Bồi dưỡng HSG năm 2017 – 2018, thời gian 7 giờ 30 phút  sáng thứ 3 ngày 17/10/2017. Thành phần tham gia BGH, CTCĐ, BTĐT, các tổ trưởng chuyên môn có môn dự thi cấp tỉnh, GV phụ trách đội tuyển và học sinh học đội tuyển. GV phụ trách đội tuyển môn Lịch Sử, Tiếng Anh, Địa lí, Hoá Học chuẩn bị tham luận. GV phụ trách các đội tuyển Ngữ Văn, Toán, Tin, Vật lí, Sinh học, GDCD hướng dẫn học sinh viết tham luận trao đổi tại Hội nghị. Đ/C Duẩn tập hết các tham luận, chuẩn bị chương trình cho buổi tham luận.

- Lên Kế hoạch thi thử THPT quốc gia lần 1, ngày thi 28,29 tháng 10.

- Các tổ trưởng/nhóm trưởng cho tổ viên đăn ký môđun (Nội dung 3) về công tác tự bồi dưỡng, bồi dưỡng thường xuyên. BGH sẽ xây dựng Kế hoạch cụ thể.

- Tổ trưởng lập danh sách GV đăng kí thi GVG cơ sở năm học 2017- 2018, làm thăm bài thi (theo mẫu), gửi về BGH qua hòm thư: tdnam.yd3@bacgiang.edu.vn. Thời gian gửi chậm nhất 21/10/2017.

- Thống nhất việc ghi tiết kiểm tra chung và ghi dạy bù trong sổ ghi đầu bài như sau:

+ Môn nào đó đến tiết kiểm tra 45 phút (ví dụ tiết 8 kiểm tra 45 phút) nhưng do đợi kiểm tra chung toàn khối thì dạy tiết kế tiếp(tiết 9), khi nào nhà trường tổ chức kiểm tra chung toàn khối thì ghi đúng tiết kiểm tra vào sổ ghi đầu bài (tiết 8).

+ Dạy bù buổi chiều 4 tiết: ghi từ tiết 2,3,4,5 (vì buổi sáng đã học hết tiết 5 đến 11 giờ 35 phút).

- Các tổ trưởng/nhóm trưởng báo về BGH đến thời điểm kiểm tra 45 phút (trước thời điểm kiểm tra 01 tuần) để BGH lên kế hoạch kiểm tra chung.

- Tổ Ngoại ngữ yêu cầu các lớp kiểm tra lại thiết bị loa phục vụ cho bài kiểm tra 45 phút. Nếu có hỏng hoặc thiếu thiết bị nào đó của bộ loa phải báo ngay cho bộ phận bảo quản và phụ trách CSVC để được khắc phục kịp thời.

- Tăng cường công tác BDHSG văn hoá cấp tỉnh ở 10 bộ môn văn hoá lớp 12.

2. Công tác chủ nhiệm

- Các lớp tiếp tục gửi Đăng ký các chỉ tiêu thi đua năm học 2017-2018 cho BGH (

gửi vào hòm thư của thày Đức). Thời gian hoàn thành chậm nhất: 16/10/2017. Đến hết ngày 14/10 vẫn còn nhiều lớp chưa gửi Đăng ký cho BGH.

- Giáo viên chủ nhiệm các lớp có học sinh đánh nhau, hút thuốc lá trong nhà

trường được Đoàn trường phát hiện phối hợp với Đoàn trường lập hồ sơ đề nghị Hội đồng kỷ luật xét kỷ luật các học sinh vi phạm nội quy, điều lệ nhà trường gửi BGH

+Thời gian: trong tuần 8;  + Người nhận: thày Đức

+ Dự kiến tuần 9 sẽ thành lập Hội đồng kỷ luật để xét kỷ luật các học sinh vi phạm.

- Triển khai đo may đồng phục mùa đông: 100% HS khối 10 phải may áo đồng phục mùa đông. Học sinh khối 11,12 không bắt buộc.

- BGH lưu ý các giáo viên chủ nhiệm: khi phạt lao động học sinh cần báo cáo với bộ phận phụ trách lao động để các cán bộ, giáo viên, nhân viên giao nhiệm vụ, quản lý học sinh lao động.

3. Công tác lao động- vệ sinh- cơ sở vật chất

- Triển khai việc làm biển số xe cho các học sinh đi xe không có biển số BGH giao cho Đoàn trường lập danh sách học sinh, thống kê số biển xe cần làm ở mỗi lớp. Thời gian hoàn thành: trong tuần 8

- Sửa chữa cơ sở vật chất theo yêu cầu của các lớp, các phòng ban.

- Lớp 11A10 lao động nghĩa vụ:Dọn kho để bàn ghế, dọn vệ sinh, kê giường các phòng trong khu TTSP chuẩn bị đón đoàn TTSP.

       +Thời gian: chiều thứ 5- 19/10/2017.

+ Người phụ trách: Bà Lưu Thị Nhi và Trần Thị Hường

* Lao động tình nguyện:

- Lớp 10a1: lao động dọn cành cây ở sân vận động khu vực giáp tường phía bắc

+ Thời gian: chiều thứ năm 19/10/2017.

+ Người phụ trách: GVCN và cán bộ lớp.

+ Người giao việc và nghiệm thu: ông Kim Văn Cường.

- Lớp 10a9 lao động dọn vườn đầu nhà D, dọn cành cây sân vận động( khu vực đằng sau khu TTSP, sau căng tin).

+ Thời gian: chiều thứ năm 19/10/2017.

+ Người phụ trách: GVCN và cán bộ lớp.

+ Người giao việc và nghiệm thu: ông Kim Văn Cường.

- Lớp 12A7 lao động trồng cỏ, chăm sóc bồn hoa trước khu hiệu bộ (Công việc cụ thể GVCN gặp ông Cường để trao đổi trên cơ sở đó phân công dụng cụ hợp lý).

+ Thời gian: chiều thứ năm- 19/10/2017.

+ Người phụ trách: Ông Kim Văn Cường.

* Trong tuần 7 các lớp 11a2,11a4,11a5, 11a10,12a9,12a10 đã tham gia lao động tình nguyện. Ban giám hiệu biểu dương và đề nghị Đoàn trường cộng điểm thi đua theo quy định.

4. Công tác đoàn thể

* Đoàn trường:

- Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày 20/10/2017 theo chức năng nhiệm vụ của tổ chức Đoàn.

- Phối hợp với BGH triển khai việc làm biển số xe cho học sinh.

- Triển khai kế hoạch công tác tháng 10/2017.

- Tiếp tục tổ chức cho đoàn viên thanh niên lao động tình nguyện xây dựng công trình thanh niên.

      - Tăng cường kiểm tra việc thực hiện nền nếp, chấp hành nội quy, luật an toàn giao thông của học sinh…

* Công đoàn:

- Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao kỷ niệm ngày 20/10/2017 theo kế hoạch.

- Hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền xét tặng danh hiệu Cơ quan văn hóa năm 2017

- Triển khai kế hoạch công tác tháng 10/2017

- Tổ chức các hoạt động theo chức năng nhiệm vụ.

5. Chuẩn bị đón đoàn TTSP:

Tổ Văn phòng bố trí nơi ăn nghỉ cho giáo sinh, phân công giáo viên hướng dẫn,

       Đoàn trường, Công đoàn xây dựng kế hoạch phối hợp với giáo sinh tổ chức các hoạt động giáo dục học sinh…

6. Các cuộc họp trong tuần:

- Họp chi bộ tháng 10/2017: từ 14 giờ đến 15 giờ ngày 19/10/2017 (thứ năm)

- Họp cơ quan: từ 15 giờ ngày 19/10/2017 (sau khi họp chi bộ)

7. Nhắc nhở công việc tồn đọng của tuần 07.

Các tổ chuyên môn sau chưa hoàn thiện hồ sơ (hướng nghiệp, ngoài giờ) trường chuẩn, thời gian nộp về Thư ký (cô Hương Sử), BGH yêu cầu các tổ này hoàn thiên trước ngày 18/10/2017, cụ thể như sau:

      + Năm học 2016 – 2017 thiếu hồ sơ (Kế hoạch và giáo án) hướng nghiệp, ngoài giờ lên lớp do các tổ sau phụ trách: Tổ Toán hoàn thiện hồ sơ hướng nghiệp 12; Ngữ Văn hoàn thiện hồ sơ ngoài giờ khối 10,12 và hướng nghiệp khối 10. Tổ Thể dục hoàn thiện hồ sơ ngoài giờ khối 11 và hướng nghiệp khối 11.

+ Năm học 2015- 2016 thiếu hồ sơ (Kế hoạch và giáo án) hướng nghiệp và

ngoài giờ lên lớp do các tổ sau phụ trách: Tổ Toán: Hướng nghiệp khối 12; Ngoài giờ lên lớp khối 11 và khối 12. Tổ Hóa- Sinh: Hướng nghiệp khối 10; Ngoài giờ lên lớp khối 10. Tổ Lí- KTCN: Hướng nghiệp khối 11.

+ Năm học 2015- 2016 thiếu hồ sơ (Kế hoạch và giáo án) hướng nghiệp và

ngoài giờ lên lớp do các tổ sau phụ trách: Ngữ Văn Ngoài giờ lên lớp khối 11,12; Ngoại Ngữ khối 10; Toán hướng nghiệp khối 12; Tổ Xã hội hướng nghiệp khối 10,11.

                                                                                                 BAN GIÁM HIỆU


Các tin khác
Top
Powered by Itplusvn.com