Lịch công tác

Hiển thị:

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13
Ngày đăng tin: 06:20:44 - 21/11/2017 - Số lần xem: 3016
Từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 11 năm 2017 Lớp trực ban: 11A2
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 08
Ngày đăng tin: 22:11:55 - 15/10/2017 - Số lần xem: 2289
Từ ngày 16 đến ngày 21 tháng 10 năm 2017 Lớp trực ban: 12A7
LỊCH CÔNG TÁC TUÀN HỌC THỨ 6 NĂM HỌC 2017-2018
Ngày đăng tin: 18:05:31 - 01/10/2017 - Số lần xem: 1346
Từ ngày 02 đến ngày 7 tháng 10 năm 2017
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 2
Ngày đăng tin: 18:32:32 - 31/08/2017 - Số lần xem: 2723
Thực hiện từ ngày 04 tháng 09 năm 2017
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21
Ngày đăng tin: 05:52:44 - 09/01/2017 - Số lần xem: 2563
Từ ngày 9 đến ngày 14 tháng 01 năm 2017
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14
Ngày đăng tin: 09:22:18 - 24/11/2016 - Số lần xem: 1606
Từ ngày 21 đến ngày 26/11/2016
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12
Ngày đăng tin: 19:58:44 - 08/11/2016 - Số lần xem: 1831
Từ ngày 7 đến ngày 12 tháng 11 năm 2016
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN HỌC THỨ 11
Ngày đăng tin: 17:38:27 - 30/10/2016 - Số lần xem: 2141
Từ ngày 31/10 đến ngày 5/11/2016 Lớp trực ban: 11A1
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10
Ngày đăng tin: 22:12:24 - 23/10/2016 - Số lần xem: 2296
Từ ngày 24 đến ngày 29 tháng 10 năm 2016 Lớp trực: 12A10
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 09
Ngày đăng tin: 18:58:52 - 15/10/2016 - Số lần xem: 1984
Từ ngày 17 đến ngày 22 tháng 10 năm 2016 Lớp trực trường : 12A9
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN HỌC THỨ 8
Ngày đăng tin: 18:59:13 - 08/10/2016 - Số lần xem: 2028
Từ ngày 10 đến ngày 15 tháng 10 năm 2016
Lịch công tác tuần học thứ 7
Ngày đăng tin: 16:19:21 - 01/10/2016 - Số lần xem: 1953
TRƯỜNG THPT YÊN DŨNG SỐ 3 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 07 Từ ngày 3 đến ngày 8 tháng 10 năm 2016 Lớp trực: 12A7 1. Công tác chủ nhiệm:           - Sinh hoạt lớp tiết 2 ngày 3/10/2016: Phổ biến Nội quy và hướng dẫn học sinh thực hiện nội quy           - Thu và quyết toán tiền học th&eci ...
Lịch công tác tuần học thứ 6
Ngày đăng tin: 17:37:38 - 26/09/2016 - Số lần xem: 1895
TRƯỜNG THPT YÊN DŨNG SỐ 3   LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 06 Từ ngày 26 tháng 9 đến ngày 01 tháng 10 năm 2016 Lớp trực tuần : 12A6     1. Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2016-2017.           Thời gian: Từ 7 giờ 15 phút ngày 26 tháng 9 năm 2016 (Thứ hai- tuần 06)   &n ...
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 05
Ngày đăng tin: 19:21:41 - 18/09/2016 - Số lần xem: 2127
Từ ngày 19 đến ngày 24 tháng 9 năm 2016
Lịch công tác tuần 4 từ ngày 12 đến 17 tháng 9 năm 2016
Ngày đăng tin: 20:10:43 - 17/09/2016 - Số lần xem: 1243
TRƯỜNG THPT YÊN DŨNG SỐ 3 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 04 Từ ngày 12 đến ngày 17 tháng 9 năm 2016  Lớp trực tuần: 12A3 1. Công tác chủ nhiệm:      - Hoàn thiện và nộp các hồ sơ của lớp chủ nhiệm(sổ điểm chính, kế hoạch chủ nhiệm)  để Hiệu trưởng phê duyệt.           Người nhận: Văn ph& ...
Top
Powered by Itplusvn.com