Students

Top Students

Lại Văn Huân

Đạt giải nhất khối A (đạt 25,6 điểm) trong kì thi thử THPT Quốc gia năm học 2016-2017 do trường THPT Yên Dũng số 3 tổ chức dành cho khối 10

Read more

Nguyễn Đình Hà

Đạt giải nhất khối B (đạt 23,2 điểm) trong kì thi thử THPT Quốc gia năm học 2016-2017 do trường THPT Yên Dũng số 3 tổ chức dành cho khối 12

Read more

Trần Văn Hùng

Đạt giải nhất khối A1 (đạt 27,4 điểm) và khối D (đạt 24,6 điểm) trong kì thi thử THPT Quốc gia năm học 2016-2017 do trường THPT Yên Dũng số 3 tổ chức dành cho khối 12

Read more

Vũ Thị Dung

Đạt giải nhất khối A (đạt 27,7 điểm) trong kì thi thử THPT Quốc gia năm học 2016-2017 do trường THPT Yên Dũng số 3 tổ chức dành cho khối 12

Read more

Lương Đức Long

Đạt giải nhất khối A (29,0 điểm) và khối B (22,5 điểm) trong kì thi thử THPT Quốc gia năm học 2016-2017 do trường THPT Yên Dũng số 3 tổ chức dành cho khối 11

Read more

Nguyễn Văn Hải

Đạt giải nhất khối A1 (22,3 điểm) và khối B (22,3 điểm) trong kì thi thử THPT Quốc gia năm học 2016-2017 do trường THPT Yên Dũng số 3 tổ chức dành cho khối 10

Read more

Ong Thị Hoa

Đạt giải nhất khối D (21,8 điểm) trong kì thi thử THPT Quốc gia năm học 2016-2017 do trường THPT Yên Dũng số 3 tổ chức dành cho khối 12

Read more

Phạm Thị Thu Uyên

Đạt giải nhất khối A1 (25,6 điểm) và khối D (24,1 điểm) trong kì thi thử THPT Quốc gia năm học 2016-2017 do trường THPT Yên Dũng số 3 tổ chức dành cho khối 11

Read more

Top
Powered by Itplusvn.com